Uitleg codes:

Om een speciaal effect te krijgen, typt u een code volgens [code]uw tekst[/code]. In het bericht wordt deze vervangen door de betreffende actie. (zo wordt de tekst [vet]hallo allemaal[/vet] vervangen door hallo allemaal) De volgende codes zijn beschikbaar:

[groot]uw tekst[/groot] geeft de tekst groot weer  
[extragroot]uw tekst[/extragroot] geeft de tekst extra groot weer  
[supergroot]uw tekst[/supergroot] geeft de tekst supergroot weer  
[klein]uw tekst[/klein] geeft de tekst klein weer  
[extraklein]uw tekst[/extraklein] geeft de tekst extra klein weer  
[superklein]uw tekst[/superklein] geeft de tekst superklein weer  
[kleinkapitaal]uw tekst[/kleinkapitaal] geeft de tekst weer in klein kapitaal  
[letterspacing=1.2]uw tekst[/letterspacing] geeft de tekst losser weer

het getal 1 is standaard
kleiner dan 1 staat dichter op elkaar
groter dan 1 staat verder van elkaar
Geeft GEEN komma, maar een punt als decimale scheiding!!

[vet]uw tekst[/vet] maakt de tekst vetgedrukt  
[schuin]uw tekst[/schuin] maakt de tekst schuingedrukt  
[onderstreept]uw tekst[/onderstreept] onderstreept de tekst  
[gecentreerd]uw regel[/gecentreerd] centreert de regel  
[kleur=990000]uw tekst[/kleur] tekst in afwijkende kleur het hexadecimale getal (in voorbeeld 990000) bepaalt de tekstkleur: kijk in de keurengenerator naar de codes van diverse kleuren
[lopend]uw regel[/lopend] maakt de regel scrollend van rechts naar links  
[titel]uw titel[/titel] maakt de tekst groter en vetgedrukt  
[lijn] plaatst een horizontale lijn  
[url=www.uwpagina.nl]klik hier[/url] maakt een hyperlink (url) naar een internetadres  
[email=een@mailadres.nl]klik hier[/email] maakt een emaillink naar een emailadres  
[activeermenuonderdeel=parameter]klik hier[/activeermenuonderdeel] Opent een gegroepeerd menu vanuit de hoofdpagina Kies als parameter de menubutton die moet worden geopend (een nummer dus)
[bestand=bestandsnaam]klik hier[/bestand] maakt een links naar een bestand om te downloaden ALLEEN BESCHIKBAAR BIJ UITGEBREID LIDMAATSCHAP
niet zomaar gebruiken, omdat daarmee het bestand nog niet op de server staat. Gebruik daarintegen bovenstaande veld om een bestand te uploaden.
[figuur=bestandsnaam]tekstballon[/figuur] maakt een link naar een plaatje (jpg of gif) Niet operationeel bij de discussies. Niet zomaar gebruiken, omdat daarmee het figuur nog niet op de server staat. Gebruik eerst het formulier om een figuur te uploaden.
[figuurlos=bestandsnaam;vrijruimterondomhorizontaal;
vrijruimterondomvertikaal]tekstballon[/figuurlos]
maakt een link naar een plaatje (jpg of gif) met een losse ruimte rondom Niet operationeel bij de discussies. Niet zomaar gebruiken, omdat daarmee het figuur nog niet op de server staat. Gebruik eerst het formulier om een figuur te uploaden.
[figuurlinks=bestandsnaam;vrijruimterondomhorizontaal;
vrijruimterondomvertikaal]tekstballon[/figuurlinks]
maakt een link naar een plaatje (jpg of gif). Figuur staat links met te Niet operationeel bij de discussies. Niet zomaar gebruiken, omdat daarmee het figuur nog niet op de server staat. Gebruik eerst het formulier om een figuur te uploaden.
[figuurrechts=bestandsnaam;vrijruimterondomhorizontaal;
vrijruimterondomvertikaal]tekstballon[/figuurrechts]
rondommaakt een link naar een plaatje (jpg of gif). Figuur staat rechts met tekst rondom Niet operationeel bij de discussies. Niet zomaar gebruiken, omdat daarmee het figuur nog niet op de server staat. Gebruik eerst het formulier om een figuur te uploaden.
[popupfiguur=bestandsnaam;parameter1;
parameter2][/popupfiguur]
maakt een link naar een plaatje (jpg of gif) met een popuop als op het plaatje wordt geklikt parameter1 = randdikte
parameter2 = 0 voor eigen regel
parameter2 = 1 voor linkerplaatje met tekst rondom
parameter2 = 2 voor rechterplaatje met tekst rondom

[overvloeiend=parameter1;parameter2;
foto1.jpg;foto2.jpg;foto3.jpg][/overvloeiend]

genereert plaatjes die in elkaar overgaan. kunt zoveel foto's gebruiken als gewenst

parameter1 = overgangstijd
parameter2 = tijd dat foto zichtbaar blijft

[bladerendboek=parameter1;parameter2;
parameter3;parameter4;parameter5;
foto1.jpg;foto2.jpg;foto3.jpg][/bladerendboek]
genereert plaatjes die als een boek in elkaar overgaan. kunt zoveel foto's gebruiken als gewenst. parameter1 = x-positie boek
parameter2 = y-positie boek
parameter3 = overgangstijd
parameter4 = tijd dat foto zichtbaar blijft
parameter5 = 0: horizontaal, 1: vertikaal
[roterend=parameter1;
foto1.jpg;foto2.jpg;foto3.jpg][/roterend]
genereert plaatjes die elkaar roterend afwisselen. kunt zoveel foto's gebruiken als gewenst. parameter1 = tijd dat foto zichtbaar blijft
[figurenoprij=parameter1;parameter2;
parameter3;parameter4;
foto1.jpg;foto2.jpg;foto3.jpg][/figurenoprij]
laat foto's op rij zien. wanneer met muis over een foto wordt gegaan, komt deze vergroot naar voren parameter1 = perc. vergrootfactor omliggende foto's
parameter2 = perc. vergrootfactor bekeken foto
parameter3 = tussenruimte
parameter4 = groeisnelheid
[tegelwerkimages=parameter1;parameter2;
parameter3;parameter4;parameter5;
foto1.jpg;foto2.jpg;foto3.jpg][/tegelwerkimages]
genereert plaatjes in tegelvorm naast en boven elkaar (in thumbnail). Daar waar de muis overheen gat wordt vergroot links of boven weergegeven parameter1 =aantal rijen tegels
parameter2 = aantal kolommen tegels
parameter3 = tussenruimte thumbnails
parameter4 = lijndikte omlijning thumbnails
parameter5 = 0: grote foto rechts, 1: grote foto boven
[smallvideo=bestandsnaam] voegt een videofragment in

ALLEEN BESCHIKBAAR BIJ UITGEBREID LIDMAATSCHAP
Klein formaat
het bestand moet wel zijn geupload, dus bij voorkeur automatisch aanmaken

[video=bestandsnaam] voegt een videofragment in ALLEEN BESCHIKBAAR BIJ UITGEBREID LIDMAATSCHAP
Middelgroot formaat
het bestand moet wel zijn geupload, dus bij voorkeur automatisch aanmaken
[largevideo=bestandsnaam] voegt een videofragment in ALLEEN BESCHIKBAAR BIJ UITGEBREID LIDMAATSCHAP
Groot formaat
het bestand moet wel zijn geupload, dus bij voorkeur automatisch aanmaken
[smallvideoauto=bestandsnaam] voegt een videofragment in dat automatisch afspeelt

ALLEEN BESCHIKBAAR BIJ UITGEBREID LIDMAATSCHAP
Klein formaat
het bestand moet wel zijn geupload, dus bij voorkeur automatisch aanmaken

[videoauto=bestandsnaam] voegt een videofragment in dat automatisch afspeelt ALLEEN BESCHIKBAAR BIJ UITGEBREID LIDMAATSCHAP
Middelgroot formaat
het bestand moet wel zijn geupload, dus bij voorkeur automatisch aanmaken
[largevideoauto=bestandsnaam] voegt een videofragment in dat automatisch afspeelt ALLEEN BESCHIKBAAR BIJ UITGEBREID LIDMAATSCHAP
Groot formaat
het bestand moet wel zijn geupload, dus bij voorkeur automatisch aanmaken
[smiley] voegt de betreffende smiley in